Anvisningar: Ange MD-koden exakt såsom den står på implantatkortet och klicka sedan på SEARCH (SÖK).

  • Du kan läsa PDF-filer med hjälp av programvaran Adobe Acrobat som kan laddas ner från Adobes webbplats. Klicka här för att ladda ned.
  • Om du väljer att ladda ner dokumentet och lagra det för framtida referens, säkerställ att du har den senaste versionen tillgänglig online varje gång du använder dokumentet.

Bilden nedan visar exempel på implantatkort med detta sökelement. 

Example

Obs: Obs: det kan hända att informationsblad er inte är tillgängliga för alla produkter på webbplatsen. Om informationsblad för en produkt inte är inte tillgängligt visar systemet meddelandet “no product or document was found” (Ingen produkt eller dokument hittades).