Инструкции: Моля, въведете кода MD точно както е показан на картата за импланта, след което кликнете върху SEARCH (ТЪРСЕНЕ).

  • PDF файловете се четат с Adobe Acrobat, софтуер, който може да бъде изтеглен от уебсайта на Adobe. Кликнете тук, за да го изтеглите.
  • Ако решите да изтеглите документа и да го съхранявате за бъдеща справка, при всяка справка в него проверявайте дали разполагате с последната версия.

Изображението по-долу показва пример на карта за имплант с този елемент за търсене.

Example

Забележка: листовката с информация за пациента може да не е налична за всички продукти на този уебсайт. В този случай системата показва съобщението „no product or document was found“ (Не е намерен продукт или документ).