Hướng dẫn: Vui lòng nhập mã REF / UDI-DI chính xác như bạn nhìn thấy xuất hiện trên nhãn, sau đó nhấp vào SEARCH (TÌM KIẾM).

  • Các tệp PDF được đọc qua Adobe Acrobat, phần mềm có thể được tải xuống từ trang web của Adobe. Nhấn vào đây để tải về.
  • Nếu bạn quyết định tải xuống tài liệu và lưu trữ để tham khảo trong tương lai, hãy đảm bảo rằng mỗi lần bạn tham khảo tài liệu, bạn sẽ có phiên bản mới nhất được đăng nhập.

Hình ảnh dưới đây cho thấy các ví dụ về nhãn sản phẩm có chứa yếu tố tìm kiếm này.

Example

Lưu ý: eIFUs có thể không có sẵn cho tất cả các sản phẩm trên trang web này. Nếu eIFU của sản phẩm không khả dụng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “no product or document was found” ("không tìm thấy sản phẩm hoặc tài liệu nào").

Sản phẩm không nhất thiết phải được cung ứng tại tất cả các thị trường. Sản phẩm sẵn có phụ thuộc vào sự chấp thuận theo quy định trên từng thị trường. Vui lòng liên hệ với đại diện SBM của bạn nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự sẵn có của các sản phẩm của chúng tôi trong khu vực của bạn.

Theo yêu cầu, bạn vẫn có thể nhận được một bản sao của hướng dẫn sử dụng định dạng văn bản giấy giấy trong vòng 7 ngày mà không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Yêu cầu có thể được thực hiện qua email, điện thoại hoặc thư : S.B.M. SAS - eIFU department - ZI du Monge - 65100 LOURDES - FRANCE / Phone +33 (0) 5 62 42 32 12 / Email e-ifu@sbm-fr.com

Restricted access

Please connect using the codes that you received when you registered.

Email address :
Password :
Login
Lost password ?

Create an account ?

Fill out the form below to create an account and have immediate access to the IFU.
Email (*) :
Last name (*) :
First name (*) :
Company :
Postal code (*) :
Adress :
City (*) :
Country (*) :
Phone (*) :
Valider

Contact us

S.B.M. SAS
Z.I du Monge
65 100 LOURDES

Phone (sales) :
+33 (0) 5 62 42 32 12
Phone (admin) :
+33 (0) 5 62 42 21 01

Opening hours

Monday to Thursday: 8 a.m. to 12 p.m. / 1:30 p.m. to 5:30 p.m.
Friday: 8 a.m. to 12 p.m. / 1:30 p.m. to 4:30 p.m.
Closed on Saturday and Sunday.