Инструкции: Моля, въведете кода REF / UDI-DI точно както е показан на етикета, след което кликнете върху SEARCH (ТЪРСЕНЕ).

  • PDF файловете се четат с Adobe Acrobat, софтуер, който може да бъде изтеглен от уебсайта на Adobe. Кликнете тук, за да го изтеглите.
  • Ако решите да изтеглите документа и да го съхранявате за бъдеща справка, при всяка справка в него проверявайте дали разполагате с последната версия.

Изображението по-долу показва примери за етикети на продукти с този елемент за търсене.

Example

Забележка: електронните инструкции за употреба IFU може да не са налични за всички продукти на този уебсайт. Ако електронните инструкции за употреба IFU на продукта не са налични, системата показва съобщението „no product or document was found“ (Не е намерен продукт или документ).

Продуктите не са непременно достъпни на всички пазари. Наличността на продукта зависи от нормативните документи на отделните пазари. Моля, свържете се с Вашия представител на SBM за всякакви въпроси относно наличието на нашите продукти във Вашия регион.

Възможно е обаче при поискване да получите копие от инструкциите за употреба на хартиен носител в рамките на 7 дни без допълнителни разходи.
Искането може да бъде направено по имейл, телефон или по пощата: : S.B.M. SAS - eIFU department - ZI du Monge - 65100 LOURDES - FRANCE / Phone +33 (0) 5 62 42 32 12 / Email e-ifu@sbm-fr.com

Restricted access

Please connect using the codes that you received when you registered.

Email address :
Password :
Login
Lost password ?

Create an account ?

Fill out the form below to create an account and have immediate access to the IFU.
Email (*) :
Last name (*) :
First name (*) :
Company :
Postal code (*) :
Adress :
City (*) :
Country (*) :
Phone (*) :
Valider

Contact us

S.B.M. SAS
Z.I du Monge
65 100 LOURDES

Phone (sales) :
+33 (0) 5 62 42 32 12
Phone (admin) :
+33 (0) 5 62 42 21 01

Opening hours

Monday to Thursday: 8 a.m. to 12 p.m. / 1:30 p.m. to 5:30 p.m.
Friday: 8 a.m. to 12 p.m. / 1:30 p.m. to 4:30 p.m.
Closed on Saturday and Sunday.