Pokyny: Zadajte kód REF / UDI-DI presne tak, ako je uvedený na štítku, a potom kliknite na tlačidlo SEARCH (HĽADAŤ).

  • PDF súbory sa dajú načítať pomocou softvérového programu Adobe Acrobat, ktorý si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti Adobe. Prevezmite kliknutím sem.
  • Ak sa rozhodnete, že si dokument prevezmete a uložíte si ho pre konzultáciu v budúcnosti, pri každej konzultácii sa uistite, že máte jeho najnovšiu online verziu.

Na obrázku nižšie sú zobrazené príklady štítkov produktov s touto vyhľadávanou položkou.

Example

Poznámka: elektronický návod na použitie nemusí byť k dispozícii pre všetky produkty na tejto webovej stránke. Ak elektronický návod na použitie pre niektorý produkt nie je k dispozícii, systém zobrazí správu „no product or document was found“ (nebol nájdený žiadny produkt alebo dokument).

Produkty nemusia byť dostupné na všetkých trhoch. Dostupnosť produktu závisí od regulačných povolení pre jednotlivé trhy. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa dostupnosti produktu vo vašom regióne sa obráťte na zástupcu spoločnosti SBM.

Na požiadanie je možné získať tlačenú kópiu návodu na použitie do 7 dní bez ďalších poplatkov. Žiadosť možno podať e-mailom, telefonicky alebo poštou: S.B.M. SAS – Oddelenie pre elektronické návody na použitie – ZI du Monge – 65100 LOURDES – FRANCÚZSKO /telefón +33 (0) 5 62 42 32 12/e-mail e-ifu@sbm-fr.com

Accès restreint

Pour consulter les notices vous devez vous connecter à votre compte.

Adresse email :
Mot de passe :
Connexion
Mot de passe oublié?

Créer un compte ?

Remplissez le formulaire ci-dessous pour créer un compte et accèdez immédiatement aux notices.
Email (*) :
Nom (*) :
Prénom (*) :
Société :
Code postal (*) :
Adresse :
Ville (*) :
Pays (*) :
Téléphone (*) :
Valider