Välkommen till vår nedladdningssida för elektroniska meddelanden

Instruktioner: Ange koden REF precis som den visas på etiketten och klicka sedan på SEARCH (SÖK).

  • Du kan läsa PDF-filer med hjälp av programvaran Adobe Acrobat som kan laddas ner från Adobes webbplats. Klicka här för att ladda ned.
  • Om du väljer att ladda ner dokumentet och lagra det för framtida referens, säkerställ att du har den senaste versionen tillgänglig online varje gång du använder dokumentet.

Bilden nedan visar exempel på produktetiketter med detta sökelement.

Example

Obs: det kan hända att eIFU:er inte är tillgängliga för alla produkter på webbplatsen. Om eIFU för en produkt inte är inte tillgängligt visar systemet meddelandet “no product or document was found” (Ingen produkt eller dokument hittades).

Produkterna finns inte alltid att tillgå på alla marknader. Produkternas tillgänglighet är beroende av myndigheternas godkännande på de olika marknader. Kontakta din SBM-representant för frågor om tillgängligheten när det gäller våra produkter i din region.

Det är möjligt på begin en kopia av bruksanvisningen i pappersformat inom sju dagar utan extra kostnad. Förfrågan kan göras per e-post, telefon eller post : S.B.M. SAS - eIFU department - ZI du Monge - 65100 LOURDES - FRANCE / Phone +33 (0) 5 62 42 32 12 / Email e-ifu@sbm-fr.com

SBM France | Solutions for Biosurgery since 1991
Solutions for BioSurgery since 1991